შპს "გეგ ტრანსი" არის საექსპედიტორო / სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც ლოკალურ დონეზე, ასევე საერთაშორისო გადაზიდვებს სახმელეთო, საზღვაო და სარკინიგზო მაგისტრალით.

     იგი დაარსდა 2007 წელს საქართველოში. 2008 წელს „გეგ ტრანსი“ გახდა ასოციაცია FIATA - ს წევრი, რამაც საშუალება მისცა განეხორციელებინა საერთაშორისო სახმელეთო და საზღვაო გადაზიდვები. ხოლო 2010 წელს დაემატა რკინიგზა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით შეკვეთების ეფექტიანი შესრულებისთვის.


მისია
   კომპანია "გეგ ტრანსი"-ს მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ინტეგრაციას საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში, ცდილობს რა უფრო მარტივი და ხელმისაწვდომი გახადოს პროდუქციის მიწოდება ნებისმიერი მიმართულებით.

©2013 "LTD GEGTRANS" ALL RIGHTS RESERVED.

Currency by Boom.ge