ცენტრალური ოფისი თბილისში


მისამართი: ქ. თბილისი, პეკინის N34
დირექტორი: გრიგოლ წიქორიძე
ტელ.: 597778833
ელ.ფოსტა: gegtrans@mail.ru

ოფისი ქუთაისში


მისამართი: ქ.ქუთაისი, 9აპრილის N2ა
დირექტორის მოადგილე: რობერტი წიქორიძე
ტელ.: 599973773, 571973773
ელ.ფოსტა: bajologistic@mail.ru

©2013 LTD "GEGTRANS" ALL RIGHTS RESERVED.