კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება
"გ ე გ   ტ რ ა ნ ს ი"-ს ვებ-გვერდზე !


    შპს "გეგ ტრანსი" არის საექსპედიტორო / სატრანსპორტო კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც ლოკალურ დონეზე, ასევე საერთაშორისო გადაზიდვებს სახმელეთო, საზღვაო და სარკინიგზო მაგისტრალით.

     იგი დაარსდა 2007 წელს საქართველოში. 2008 წელს „გეგ ტრანსი“ გახდა ასოციაცია FIATA - ს წევრი, რამაც საშუალება მისცა განეხორციელებინა საერთაშორისო სახმელეთო და საზღვაო გადაზიდვები. ხოლო 2010 წელს დაემატა რკინიგზა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით შეკვეთების ეფექტიანი შესრულებისთვის.

©2013 LTD "GEGTRANS" ALL RIGHTS RESERVED.

Currency by Boom.ge